Login
Rombird APK                      Parola uitată | înregistrare

Legendă / Informaţii legate de observaţii

Baza de date rombird este focusată mai cu seamă pe colectarea informaţiilor legate de specii de păsări rare pe plan naţional şi regional, respectiv apariţia unor specii sporadice sau considerate interesante în România.

Din acest motiv, toate observaţiile introduse în baza de date sunt categorizate automat şi plasate în categoria corespunzătoare statutului acestora. În prezent pot fi distinse patru categorii, fiecare dintre acestea are buton separat pentru vizualizarea datelor. Acestea sunt: a) rarităţi naţionale, b) rarităţi regionale, c) specii intesante şi d) posibilitatea filtrării tuturor observaţiilor

 

Culorile observaţiei reprezintă aşadar statutul datei respective după cum urmează:

 

roşu îngroşat = specii foarte rare sau rare pe plan naţional (specii accidentale sau cu apariţie regulată în număr foarte mic anual, la care este nevoie de descriere şi raportare către CRR). Aceste specii dispun de la minim 1 la maxim 50 observaţii în România.

roşu subţire = specii rare pe plan naţional (specii cu apariţie anuală regulată, dar care apar de obicei în efective mici, specii care apar sub formă de invazie sau care apar mai cu seamă doar în câteva zone restrânse, foarte localizate din ţară). Astfel de specii au de regulă câteva zeci sau până la o sută de observaţii în România şi care nu necesită descriere şi nici raportare către CRR).

verde îngroşat = specii foarte rare sau accidentale pe plan regional. Aceste specii pot fi comune în unele regiuni georgafice ale ţării (de ex. pelican comun în Dobrogea sau în Bărăgan), fiind însă accidentale în celelalte, cum ar fi Transilvania. Astfel, observaţiile din Dobrogea şi Bărăgan vor apărea cu culoare neagră, iar cele din Transilvania cu verde îngroşat.

verde subţire = specii rare sau sporadice pe plan regional (aici intră specii cu apariţie anuală sau aproape anuală şi în număr relativ mic sau specii regulat cuibăritoare a căror detectabilitate este redusă, în consecinţă dispunem de lipsă de date).

negru = alte observaţii interesante (în această categorie intră specii mai puţin comune, mai rar observate, specii sporadice pe plan naţional sau regional).

cenuşiu = celelalte observaţii (specii cuibăritoare, migratoare sau care iernează la noi în mod regulat, de regulă în număr mare sau foarte mare, fiind comune sau foarte comune în toate regiunile ţării).

 

Accesând butonul „Rarităţi naţionale, vor deveni vizibile doar datele speciilor foarte rare la nivel de ţară sau nivel regional şi cele rare (roşu îngroşat, roşu subţire şi verde îngroşat). Butonul „Rarităţi naţionale şi regionale vizualizează observaţiile speciilor foarte rare şi rare la nivel naţional şi cele ale speciilor rare sau sporadice de interes regional (roşu îngroşat, roşu subţire, verde îngroşat şi verde subţire). Sub butonul „Observaţii interesante vor apărea datele tuturor speciilor care fac parte din categoriile înşirate mai sus (de categorii superioare) plus celelalte observaţii referitoare la specii mai puţin comune la nivel naţional.

Accesarea butonului „Toate observaţiile va vizualiza toate categoriile de observaţii, pe lângă cele înşirate mai sus şi datele speciilor comune şi foarte comune.

Dat fiind faptul, că unele specii apar mai des şi în număr mai mare în unele regiuni din ţară, face ca observaţiile aceleiaşi specii să apară cu culori diferite în funcţie de locul observării. Fiecare specie dispune de un cod pentru fiecare judeţ al ţării, cod care repartizează observaţia în funcţie de statutul speciei (rar la nivel naţional, regional, sporadic ş.a.m.d.) în categoria corespunzătoare.

Datele speciilor foarte rare, accidentale sunt singurele care vor apare cu roşu îngroşat indiferent de regiunea unde pasărea a fost observată. Speciile considerate rare la nivel naţional cum ar fi de exemplu fugaciul mare (Calidris canutus) sau sitarul de mal nordic (Limosa lapponica) vor apărea cu roşu subţire în orice regiune (fiecare judeţ), fiind considerate la fel de rare în toată România. Acvila de câmp (Aquila heliaca), specie de asemenea cu apariţie rară apare însă mai regulat în Dobrogea şi în Câmpia de Vest, fapt pentru care datele încărcate vor apare în culoare roşie subţire în aceste zone şi verde îngroşat în toate celelalte regiuni. La fel este şi cazul prundăraşului de munte (Charadrius morinellus), a căror observaţii provenite din judeţul Brăila (unde specia migrează regulat) vor apărea cu roşu subţire, toate celelalte, provenite din alte zone ale ţării vor fi verzi îngroşate. Este de remarcat aşadar faptul, că speciile foarte rare sau accidentale pe plan regional (verde îngroşat) au un statut superior faţă de cele rare pe plan naţional (roşu subţire). Şi ca un alt exemplu pentru o mai bună înţelegere a acestor categorii: de exemplu apariţia unui pelican creţ (Pelecanus crispus) sau al unei ciovlici ruginii (Glareola pratincola) în judeţul Maramureş este considerată mai interesantă decât o apariţie a raţei catifelate (Melanitta fusca) sau a corcodelului de iarnă (Podiceps auritus) oriunde în ţară. 

replique montre

Speciile precum notătiţa (Phalaropus lobatus) sau prundaşul de nămol (Limicola falcinellus), care apar regulat şi în număr semnificativ în Dobrogea, având însă apariţii sporadice şi în număr redus în interiorul ţării vor apărea de exemplu cu negru (observaţii interesante) în SE-ul ţării, căpătând însă culoarea verde subţire în Transilvania, regiune unde pot fi considerate rare sau sporadice. replika uhren

Încurajăm încărcarea observaţiilor referitoare la specii care sunt foarte rare sau rare atât la nivel de ţară cât şi la nivel regional, observaţii privind specii sporadice şi interesante. Pe lângă acestea, sunt însă binevenite şi observaţiile care se referă la specii comune cu apariţii în perioade neobişnuite (ex. semnalarea stârcului de noapte în ianuarie, a gârliţei mari în iulie etc.) sau date cu referire la numere neobişnuite de mari a unor specii (ex. 200 de pescăriţe mari orinde în ţară, 8000 de cinteze de iarnă într-un parc orăşenesc etc.).

Echipa Rombird vă mulţumeşte pentru utilizarea paginii şi pentru contribuţia Dvs!  

◄ Înapoi